Parodontologija

    Zdravlja zubi i tkiva koje ga okružuje je temelj oralnog zdravlja. Parodontološka terapije uključuje nekirurške i kirurške (konzervativnog i rekonstrukcijskog karaktera) protokole liječenja ovisno proširenosti parodontološke bolesti. Terapija održavanja planira se prema povijesti bolesti i čimbenicima rizika za svakog pacijenta individulano. Parodontološko liječenje uključuje liječenje gingivalnih recesija.